KLIMAALLIANCEN THY

 

Mindre klimapåvirkning. Flere arbejdspladser. Øget investeringskraft.

KLIMAVISIONER I THY

Vejen til en bæredygtig fremtid

Danmark skal nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. I Klimaalliancen Thy har vi lavet en række anbefalinger til, hvordan vi kan nå de nationale klimamål lokalt og samtidig sikre lokal vækst og udvikling.

BLIV KLOGERE PÅ ANBEFALINGERNE

 

DELANALYSE 1: CO2-REDUKTION I THY FRA 1990-2018

 

GRØN OMSTILLING TIL GAVN FOR THY

 

At nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i 2030 er en ambitiøs politisk målsætning, som kræver, at det eksisterende energisystem gennemgår en gennemgribende transformation fra sort til grøn – og i en hastighed, som ikke tidligere er set. Retningen for energisystemet skabes derfor i forandringen fra en central til en decentral systemstruktur, og sektorkobling er en af nøglerne til at reducere CO2-udledningen.

Tilbage står der derfor en opgave i at lave løsninger og handleplaner, der kan implementeres lokalt. Her spiller erhvervslivet, private aktører og det offentlige en vigtig rolle, og i Klimaalliancen Thy ønsker parterne gennem fælles projekter og tiltag at fremme den grønne omstilling. 

GRØN OMSTILLING I FÆLLESSKAB

 

Klimaalliancen Thy er en sammenslutning af flere lokale organisationer, der på tværs af projekter og sektorer ønsker at vende den individuelle klimaudfordring til en fælles mulighed for vækst og udvikling i Thy. Gennem en kortlægning af lokale stedbundne ressourcer og forbedringspotentialer vil Klimaalliancen Thy fremme løsninger, der kan reducere den lokale CO2-udledning.

KLIMAALLIANCENS FORMÅL

 

  1. Kvantificering af tværsektorielle udfordringer ifm. den grønne omstilling.
  2. Fastlæggelse af strategiske målsætninger for CO2-reduktion.
  3. Kvalificering af muligheden for at opnå et energisystem i balance i perioden 2020-2030.
  4. At sikre lokal vækst og udvikling på tværs af sektorer og lokalsamfund.

KLIMAALLIANCENS PARTNERE

 

 


Logo for Fjordland.

Thy-Mors Energis logo

Thisted Vands logo

Thisted Varmeforsyning

Dansk Industris logo

Hanstholm Havns logo

Thisted Kommunes Madonna

ORGANISERING

 

Alliancen er sammensat af en styregruppe og et sekretariat. Styregruppen anses som procesansvarlig og skal godkende planer, metoder og anbefalinger for Klimaalliancen Thy. Sekretariatet er arrangør af møder samt tovholder på processer.

Dialogforummet er for lokale foreninger og virksomheder med interesse i energi og grøn omstilling. Lokale foreninger og virksomheder vil løbende blive inviteret til deltagelse i forummet.

 

STYREGRUPPE

 

Lars Peter Christiansen
Thy-Mors Energi 

Mogens Andersen 
Thisted Kommune
 

Leif Gravesen
FJORDLAND

Nils Skeby
Hanstholm Havn

Helle Korsgaard
Thisted Vand

 Søren Damgaard
Thisted Varmeforsyning

Tage Odgaard Nielsen
Dansk Industri Thy/Mors

SEKRETARIAT

 

Thy-Mors Energi

Thisted Kommune